Thông tin liên hệ


    • Nhà máy sản xuất: KCN Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh.